Præsentation

Overblik, vejledning og opfølgning

Logo

Info

Adresse:

Strandvejen 7,

8400 Ebeltoft

Lige over for Fregatten Jylland.

 

Tlf:

91 55 05 95

 

Telefontider:

Telefon kun efter aftale.

Der kan lægges besked på telefonsvareren.

 

E-mail:

lone@clear-mind.dk

 

Konsultation:

efter aftale.

Lone Thor

Kvalifikationer

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Aarhus Amtssygehus i 1990, med kerneydelserne helbrede, lindre og trøste.

Efterfølgende har jeg taget:

Uddannelse som tillidsmand via Dansk Sygeplejeråd, med viden om organisationer, ledelse og rettigheder.

Stress-vejleder uddannelsen hos Center for Stress og trivsel, samt udvikling af pjece om stress.

http://www.center-for-stress.dk/stressvejleder/stressvejleder.asp

Uddannelse som koordinerende kontaktperson, i tæt samarbejde med kommunale medarbejdere.

Diverse kurser indenfor kognitive behandlingsformer, konflikthåndtering, hjertestop og brandkurser årligt.

Uddannelse i udredning af personlighedsforstyrrelser, samt medudvikler og underviser i udredningsprogrammet for udredning af ADHD hos voksne i Region Midt.

Søvnvejlederuddannelse 2015 hos eksperten Michael Rasmussen i Center for Stress og Trivsel. http://www.sovekursus.dk/s%C3%B8vnkursus.asp

Erfaring

Jeg har 25 års erfaring indenfor den regionale psykiatri.

Jeg har bred klinisk erfaring fra mit arbejde i 9 år på lukket modtageafdeling og langtidsafdelinger på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Jeg har arbejdet 7 år i Lokalpsykiatri Djursland, fra opstarten af opsøgende psykoseteam på Djursland, hvorefter jeg har arbejdet 5 år i lokalpsykiatri Nord, Århus, med opstarten af Favrskov kommune som primære område. 6 års erfaring som tillidsmand for sygeplejerskerne på Aarhus Universitets Hospital Risskov, herunder suppleant til fællestillidsmanden.

De sidste 3 år i regionen har jeg arbejdet i Ambulatoriet for Rusmiddelpsykiatri og ADHD, Risskov, som medudvikler af ADHD-udredningsprogrammet for voksne i Risskov, hvor jeg har udredt, behandlet og lavet afklarende samtaler i samarbejde med, og under lægers ansvar.

Siden undervist for Region Midt i ADHD-udredning.

Siden oktober 2014 har jeg samarbejdet med og været ansat hos privat praktiserende speciallæge i psykiatri Kim Vestberg.

Værdier

I dag arbejder jeg stadig på at kunne give mine kerneydelser HELBREDE-LINDRE-TRØSTE.

Jeg ser mennesket som et helt menneske, hvor både det psykiske, det fysiske og det sociale har indflydelse på den vi er. Det er det, der ligger til grund for den måde jeg arbejder på. Jeg mener, det er vigtigt at bruge tiden på at indhente den nødvendige viden, for at kunne lægge en holdbar plan.

Jeg er uddannet til, og har stor erfaring i at se hele mennesket, og hvordan f.eks. psykiske lidelser, kriser og belastninger kan påvirke os. Jeg er meget opmærksom på ikke at miste dette overblik i min tilgang til mennesker.

 

Mine værdier bygger på næstekærlighed, tillid, respekt for den enkelte. Det at kunne gøre en forskel og give et håb, ser jeg som et privilegie.

 

Copyright © All Rights Reserved.